2020. gada 14. decembrī Satversmes tiesa publicēja spriedumu par iepriekš Saeimas pieņemtajiem ierobežojumiem interaktīvajām azartspēlēm ārkārtas situācijas periodā 2020. gada pavasarī. Satversmes tiesa atzina Saeimas pieņemto likumu, kas ierobežoja azartspēļu organizēšanu interaktīvajā vidē vai izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību par neatbilstošu Satversmei un nekavējoties atceļamu.

Atgādināsim, ka 2020. gada pavasarī Latvijā saistībā ar bažām par COVID-19 nekontrolētu izplatību tika izsludināta ārkārtas situācija. Līdz ar šo lēmumu Saeima veica izmaiņas vairākos likumos, t.sk. pilnībā aizliedzot azartspēles klātienē un arī licencētos kazino un cita veida azarta spēles internetā. Nozare ar šo lēmumu nebija mierā un vairāki tās dalībnieki – Optibet, SIA “Alfor” (Fenikss), SIA “Admirāļu klubs”, SIA “Furors” un SIA “Lattson Licensing” vērsās Satversmes tiesā. Pēc ilgstošas pieteikuma izvērtēšanas un rūpīgas analīzes Satversmes tiesa secināja, ka likumdevēji nav ievērojuši samērīguma principu un nav veikuši pienācīgu sava lēmuma seku analīzi, kā arī ir pārkāpuši tiesiskās paļāvības principu.

Tiesa atzina, ka lēmums par azartspēļu zāļu slēgšanu klātienē bija pamatots, jo palīdzēja mazināt slimību izplatības riskus. Tāpat tiesa atzina, ka bažas par to, ka daļa cilvēku varētu izlemt papildināt ienākumus, spēlējot azartspēles varētu būt pamatotas. Tajā pašā laikā lēmums aizliegt interaktīvās azartspēles tiesas ieskatā uzskatāms par pārsteidzīgu vairāku iemeslu dēļ: 1) cilvēkiem ir tiesības pieņemt lēmumus par savām darbībām (brīvā izvēle), 2) valstī ir izveidots atkarīgo personu reģistrs, kura iespējas valsts neizmanto pilnvērtīgi, 3) netiek nodrošināta nelegālo azartspēļu spēlēšanas pilnīga ierobežošana, 4) lēmums netika pienācīgi pamatots.

Ņemot vērā iepriekšminēto Satversmes tiesa nolēma, ka online kazino aizliegšana bija pārsteidzīga un pieņemtais likums ir jāatceļ. Nozīmīgi, ka izsludinot ārkārtējo situāciju atkārtoti likumdevējs nepieņēma lēmumu par interaktīvo azartspēļu aizliegšanu, taču atkārtoti aizliedza spēlēšanu klātienē. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem šobrīd ir pieejamas šādas spēles – pokers, spēļu automāti, bingo, totalizators un citas. Savukārt Latloto organizētās loterijas – Eurojackpot, Viking Lotto, Keno, Simtgades loterija un citas netika aizliegtas ne pirmās, ne otrās ārkārtas situācijas laikā.

Pilns Satversmes sprieduma lēmuma teksts ir pieejams šeit – https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/arkartejas-situacijas-laika-noteiktie-klatienes-azartspelu-ierobezojumi-atbilst-satversmei-bet-interaktivo-azartspelu-ierobezojumi-neatbilst/